Zendingsproject Zendingsproject
Elke week sparen we in de kindernevendienst met de kinderen voor een zendingsproject van edukans. Sinds het najaar sparen we voor ex kindsoldaten in Oeganda. Deze kinderen zijn door een rebellenleger ontvoerd geweest. Ze moesten andere mensen doodschieten en veel mensen gingen op de vlucht. Ongeveer 5 jaar geleden zijn de rebellen uit Oeganda verdreven en de meeste mensen zijn teruggekeerd maar hun dorpen en daar zijn ook weer scholen geopend. Omdat deze mensen verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt hebben ze veel problemen en dat geldt ook voor de leraren. Ze kunnen daardoor niet goed lesgeven of ze gebruiken geweld tegen de leerlingen. Nu worden 250 leerkrachten begeleid, zodat ze hun eigen leven weer opbouwen en ook weer goede leerkrachten worden. En daardoor krijgen 9000 oegandese kinderen beter les dan ooit. Elke leerkracht kost € 80,00 29 april is ons zendingspotje geleegd en geteld. Ons doel was om in iedergeval genoeg geld in te zamelen voor 1 leerkracht en dat is gelukt. Er zat een heel mooi bedrag in van : €122,95.
terug