do 16 mei 2019

Wijkbijeenkomst

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 14:30  - 16:30

Voordat het samengaan van de wijkgemeenten De Dorsvloer, De Kern en Ontmoetingskerk een feit is, wil ik graag nog een keer met leden van iedere wijk afzonderlijk - in hun eigen wijkkerk - samenkomen. Samen met andere leden van de specifieke wijk kijken we dan naar bijzondere momenten in de
geschiedenis van deze wijkgemeente. Ik gebruik daarvoor een actieve werkvorm. Ook kijken we naar de toekomst. Wat vinden we belangrijk om mee te nemen / iets van terug te zien in de nieuwe wijkgemeente? En wat zouden we wel kunnen loslaten?

Wat hoeft niet (per se) mee naar de nieuwe wijkgemeente? De bijeenkomsten duren ca.2 uur. Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoe-
ling dat op een middag-/avondsessie van De Dorsvloer leden van De Kern of Ontmoetingskerk komen - en andersom. Ieder is alleen welkom op de middag of avondbijeenkomst van de wijk waar zij of hij nu lid van is. Zo krijg ik een goed beeld van de huidige wijken en kunnen mensen van iedere wijk
daar ook nog een keer met elkaar over spreken.

terug