40-dagentijd 2016 - 28 febr. 40-dagentijd 2016 - 28 febr.

Uitleg bij de symbolische schikking in de dienst van zondag 28 februari 2016 in de Ontmoetingskerk.
 
Het symbool van deze zondag is Voet.
 
Gods belofte en onze verwachtingen van God staan centraal.
Als wij God willen volgen, dan moeten we zowel weten wat Hij ons belooft als wat wij van Hem verwachten.
Hier komen belofte van “boven “(God) en verwachting van “beneden” (wij mensen) en een open blik bij elkaar.
Je loopt niet over een recht pad, maar zoekt telkens alle kanten op.
 
De schoenen in deze schikking zijn op weg, zoekend naar de goede richting.
De bloemen in de schikking verbeelden die blikrichtingen.
De open bijbel is en blijft daarbij natuurlijk altijd onze atlas.
 
Schoenen aan
Om met hem op weg
Te gaan
Die ons voorgaat
Naar de ander
Ons voorgaat
Naar leven

Deze week is het project van Kerk in Actie “Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland”.
Onze uitgangscollecte is voor dat project bedoeld.
Tijdens het collecteren ziet u een filmpje van het project.

terug