Veertigdagentijd en Pasen 2015 Veertigdagentijd en Pasen 2015

Uitleg symbolisch bloemschikken op zondag 22 februari 2015 .
Eerste zondag v
an de veertigdagentijd.

Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd.
U ziet twee geopende handen. Open handen om liefde en trouw te
ontvangen van  God, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. De stenen die hier vooraan liggen,symboliseren onze ballast, die  mag je bij Hem neerleggen.
Zoals Jezus, die alles wat hem af kon houden van de weg van liefde en
trouw die Hij moest gaan, achter liet in de woestijn.
Tussen de geopende handen staan bloeiende sneeuwklokjes, ijzige kou
trotserend.
Zo ging Jezus zijn weg. Hij werd een teken van hoop, bloeiend in de winter.
 
Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
Op die weg vind je de ander
die je aanroept
zo bloeit hoop.
God, roep ons aan.

Zondag 1 maart.
Tweede zondag in de veertig dagen tijd.
 
 
Vandaag is het de tweede zondag in de veertig dagentijd.
1 maart 2015

We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De psalm dichter van ps 16 ervaart zo Gods handen en de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 
Verlangen
naar
beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven
lang
 
God
Gedenk
Uw barmhartigheid  

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd.
7 maart 2015


We zien hoe de handen geopend zijn.

Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet.
De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt.
Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat  van de wet.
Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.
 
Bij de schikking lezen we het volgende gedicht:
 
Regels ten leven
Door Gods hand gegeven
Fijn goud in overvloed
 
Hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
Maken de tempel tot een markt
Jezus handen maken ruimte voor Gods goud
 
God
Leer ons zien
Het goud van uw wet
 

 

terug