Veertigdagentijd en Pasen 2014 Veertigdagentijd en Pasen 2014
     
Zondag  9 maart 2014.

Deze eerste zondag van de veertigdagentijd is het thema :
uitbundige stilte.
We kunnen we ons voorstellen dat we langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langsrijdt  op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hooggespannen: Deze stille man op die ezel zal koning worden.
Het juichen en roepen van de mensen staat in schril contrast met de bijna voelbare stilte van Jezus. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden. Als teken van zegen zien we in de poort 2 grote bladeren als zegende handen. De komst van de koning brengt zegen mee voor de mensen.....
Alleen anders dan verwacht!
Stil
Rijdt Hij daar...
De zachtmoedige koning
 
Verwachting
Hoog gespannen
 
Door
De poort gegaan
Verstomt het gejuich
Zo stil
 
Trouwe God
Leg
Uw zegen op ons leven. 
terug