40-dagentijd 2016 - 21 febr. 40-dagentijd 2016 - 21 febr.

Straks horen we in de lezingen dat Mozes met God spreekt en zijn gezicht glanst.
In Lucas lezen we het verhaal over de verheerlijking op de berg.
Liefde is.............nooit zonder Hem.( met een hoofdletter)
Het symbool van vandaag is de hand.
Met God/Jezus of de Heilige Geest in ons krijgt alles glans.
De Drie-eenheid reikt ons de hand. De Drie-eenheid ziet u verbeeld in de drie grote samengebonden amaryllissen.
Er staat een kaars met daar omheen spiegeltjes, zodat van alle kanten het licht gezien kan worden.
Over 1 spiegel hangt een doek. Soms is het moeilijk om een handreiking of het licht te zien.
Met de doek kunnen we de spiegel weer oppoetsen.
De kleine bloemetjes van het gipskruid symboliseren alle mensen op de wereld.
De schoenen verbeelden de weg die Jezus gaat en de stappen die wij deze 40 dagentijd met elkaar zetten.
 
Ik ga........zet een stap naar de ander. Het thema van Kerk in Actie.
Een van de projecten van Kerk in Actie is het Priscillacentrum in Noord-oost India.
Het centrum vraagt kerken aldaar hun deuren te openen. Het Priscillacentrum haalt vrouwen uit de prostitutie. Ze worden psychisch begeleid en geschoold in weven en naaien.
De kerken geven onderdak en financieren het project.
Zo wordt een eerste stap gezet naar een nieuwe toekomst.
De 3de collecte is vandaag voor Kerk in Actie.
 
Ook binnen de OK zetten we weer een stap naar de ander vandaag met: koffie,thee,suiker,pakjes en blikken soep voor de voedselbank.
Een handreiking naar de ander. Zo mogen we een lichtje zijn, delend vanuit het Licht ( met een hoofdletter).
 
Schoenen aan, om op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.

terug