40-dagentijd 2016 - 14 febr. 40-dagentijd 2016 - 14 febr.

Zondag  14 februari 2016

Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Het  thema door de komende weken heen is:  Liefde is..........
 We volgen daarin de komende weken  de KND:.....
Vandaag is het thema Liefde is..........goed zijn voor iedereen?
 
De schikking is als het ware in tweeën verdeeld.
Een deel chaos,............
Stenen , puin, afval  van flesjes , blik en plastic.  De foto's waarop vluchtelingen staan en ontredderde mensen door een  aardbeving . Daar boven en er tussen parels,  die tranen voorstellen.
 
Het andere deel ziet u verbeeld in de stenen tafelen waarop God ons een handreiking geeft om te leven zoals Hij dat graag zou zien. De samenvatting van de Tien geboden is: Heb uw naaste lief als uzelf. Het grootste gebod is dus de Liefde.
Daarvan getuigt het grote hart met de rode bloemen.
Rood is de kleur van de Liefde.
 
Kerk in Actie heeft deze Veertigdagentijd als thema. Ik ga.........zet een stap naar de ander.
Daarom rechts bovenaan een paar schoentjes waarin de eerste stappen zijn gezet.
Dat mogen wij als wijkgemeente ook doen in de vorm van de actie van de gezamenlijke diaconieën .
Namelijk goederen inzamelen voor de Voedselbank.
 
Liefde is.............goed zijn voor iedereen.
 
Schoenen aan
Om met hem op weg te gaan
Die ons voorgaat
Naar de ander
Ons voorgaat
naar leven

terug