Stichting Sovata - verslag met foto's Stichting Sovata - verslag met foto's
Actie tijdens 40 dagentijd voor Sovata
In 2017 is tijdens de 40 dagentijd een grote actie georganiseerd voor Sovata. ( Roemenië )
Alle PKN kerken in Spijkenisse hebben hieraan meegewerkt. Dit zijn de Dorpskerk, Michaelkerk, Ontmoetingskerk, de Kern en de Dorsvloer.
Deze actie is een groot succes geworden.
Tijdens de zes weken van de 40 dagentijd is door vele mensen van de genoemde kerken met enthousiasme kleding, shampoo, zeep, tandenborstels, zakdoekjes, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, kleurboekjes, potloden, schriften en heel veel voedingsmiddelen, zoals blikken vlees/ham, bruine bonen, doperwten, tomatenpuree, rijst, pasta, thee enz, enz. gegeven.
Door de stichting SOS werden alle goederen en voedingsmiddelen opgehaald t.b.v. de zeer arme mensen in Roemenië. De stichting heeft een grote loods in Oud-Beijerland, waar alles kan worden opgeslagen.
De Stichting Ondersteuning Sovata ( SOS ) wil op verantwoorde wijze hulp bieden aan de arme bevolking van Sovata en Saratini en hen helpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan.
Twee keer per jaar gaat men naar Roemenië. De laatste keer was dat in april van dit jaar. De mensen waren heel erg blij en verrast met alles wat gegeven is. Na de reis wordt altijd een reisverslag gemaakt.
Behalve de goederen en voedingsmiddelen die ingezameld zijn is er ook een collecte gehouden en zijn er giften geschonken. Totaal is € 3343, 32 aan de stichting overgemaakt. Het bedrag zal aan de volgende projecten worden besteed: Project voedselbonnen voor gezinnen, project gezondheid en project hulp aan ouderen.
De samenwerking met alle PKN kerken was geweldig. Met groot plezier denken wij terug aan de zeer geslaagde actie t.b.v. de arme mensen in Sovata en Saratini. Onze dank gaat uit naar de bijzonder prettige samenwerking met Yvonne Willebrands van de stichting SOS. Mede door haar enthousiasme is de actie een succes geworden. 
 
terug