Pinksteren 4 juni 2017 Pinksteren 4 juni 2017
Uitleg symbolische schikkiing op Pinksterzondag 4 juni 2017.
 
Met Pinksteren werden de apostelen vervuld van de Heilige Geest,
die hen bezielt een aanvuurt.
 
De rode bloemen verbeelden de soort vlammen die zich aan hen
verschenen en zich als vuurtongen verspreidden. Rood is ook de
liturgische kleur van de liefde door alle lijden heen.
 
De drie witte rozen verwijzen naar de Vader- Zoon en Heilige Geest.
 
De verschillende bloemen onderin staan op een bed van gekleurde
bladen, die de diversiteit van de wereldbevolking symboliseren. De
klimop staat voor Gods trouw.
De grassen waaieren als een zegen over dit alles heen.
 
Naast het bloemstuk staat het beeld van een duif.
Bij de doop van Jezus, door Johannes de Doper, daalde de Heilige
Geest in de gedaante van een duif op Hem neer.
Ook in deze tijd kan de Heilige Geest zich zo manifesteren als
trooster en bemoedigen in moeilijke tijden.
 
 
terug