Pasen 2014 Pasen 2014

Pasen 2014.  20 april
 
In de stilte van de vroege ochtend, terwijl het nog donker is gaat Maria naar het graf. Bij het graf aangekomen ziet ze dat de steen voor de toegangspoort weg is.
Ze gaat naar Petrus en een andere leerling en vertelt over de steen die weggerold is en haar angst dat het lichaam van Jezus is weggehaald..
Petrus en de leerling gaan terug naar het graf. Langzaam gaat hen een Licht op.
In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer.
Wanneer Hij haar bij haar noemt, herkent ze Hem opeens.
 
Witte bloemen bloeien.
Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood.
 
Stilte
Weldadige stilte
Daalt neer
 
Licht
Straalt
Door de open poort
van het graf
 
Een stem
Noemt
Je naam
 
Nieuw leven
bloeit

terug