Logo kiezen Logo kiezen

Er zijn verschillende suggesties voor een logo van de nieuwe wijkgemeente binnengekomen.
We willen iedereen weer de gelegenheid bieden om een stem uit te brengen.

Via de website stemmen klik op "Kies u logo" stemmen kan t/m zondag 28 april

Zondag hangen in alle drie de kerkgebouwen de logo’s, elk met een eigen nummer.
Kies het logo dat u/jij het meest passend vindt, schrijf het betreffende nummer op het stembriefje en doe dat in de stembus die bij de logo’s staat.

Stemmen kan t/m zondag 28 april.
In de eerstvolgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering van
6 mei zal dan op basis van de
uitslag het logo worden vastgesteld.

terug