Laatste zondag Kerkelijk jaar 2014 Laatste zondag Kerkelijk jaar 2014

23 november 2014                            
Laatste zondag kerkelijk jaar
                                                           

Thema: Verlangen naar"............
"Verlangen naar".......... is vanaf vandaag tot aan Kerst het thema van de schikkingen.
De basis van alle schikkingen is de driehoek.
Symbool van geloof, hoop en liefde.
 
Binnen onze wijkgemeente is het een goede gewoonte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar naast degenen die zijn overleden ook de kinderen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn geboren en gedoopt te noemen. Met hen wil ik vandaag beginnen.
 
Negen maanden wordt er met verlangen uitgekeken naar de geboorte van een kind. Vier kinderen ontvingen het afgelopen kerkelijk jaar de Heilige doop.
Vier witte rozen in het water van het doopvont. Vier linten, verschillend van kleur, voor vier unieke kleine mensen. We noemen hun namen. Door hun doop staan ze geschreven in de palm van Gods hand.
 
De kaars bij de driehoek brandt. God is aanwezig. We verlangen naar Zijn nabijheid als we de mensen van voorbij gedenken. Negen gemeenteleden, unieke mensen, getuigen daarvan zijn de negen verschillende kleuren lint. We noemen namen, waarmee we een mensenleven verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en met God. Negen namen geschreven in de palm van Gods hand.
 
Hedera: symbool van Gods trouw is de verbinding tussen leven en dood. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Straks als de lichtjes worden aangestoken, zal door middel van de spiegel waarop de lichtjes staan, verbinding plaatsvinden. Dan gedenken we onze nieuwgeborenen en onze overleden dierbaren in het Licht van de Eeuwige.
 
De draad van de liefde verbindt mij met jou
De draad van het gemis verbindt mij met jou
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen
Altijd is er die draad met jou, ze doorkruist alle andere draden
Ze geeft betekenis aan levensdraden
De draad van de liefde verbindt voor altijd de draad van het gemis en verweeft zich met die van de liefde.

terug