Laatste zondag Kerkelijk Jaar 2013

Laatste zondag Kerkelijk Jaar 2013

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan.
Elisa blijft bij Elia tijdens diens tocht naar zijn levenseinde.
Drie plaatsen worden aangedaan. Alle drie zeggen ze iets over de nabijheid van God in moeilijke momenten. Alle drie zeggen ze ook iets over de toekomst die geopend wordt dwars door moeite en verdriet heen..
Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan.
Water dat geen dreiging meer vormt, maar waar een weg komt om te gaan.
Belofte van nieuw leven .
Dat water omgeeft het eilandje in de schaal waarop we de samengebonden strengen zien die Elia en Elisa voorstellen. Mensen die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de Geest van God.
Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten. De glazen kralen in het gras symboliseren de tranen van het afscheid nemen.
Ernaast 6 witte rozen. 5 voor de mensen die ons dit jaar ontvielen en 1 als symbool voor alle anderen overledenen.

Het afgelopen jaar ontvingen 2 kinderen de Heilige Doop.
Belofte van nieuw leven
U ziet het doopvont gevuld met water aan de andere kant. Elisa en Elia gingen door het water van de Jordaan. Later werd Jezus gedoopt in de Jordaan. In de moederschoot waren de kinderen door een streng met haar verbonden. Door hun geboorte werden ze losgelaten. Worden nu door hun ouders vastgehouden. Staan door hun doop geschreven in de palm van Gods hand.
3 rode roosjes en drie kaarsjes in het doopvont. 2 voor de gedoopte kinderen in het afgelopen jaar en 1 voor alle andere kinderen.

De Hedera , als een brug en verbinding over de spiegel, is symbool voor Gods trouw . Op de spiegel ook weer kralen als tranen tussen de kaarsjes.
Straks als de lichtjes worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars, zal door middel van de spiegel waarop de lichtjes staan, verbinding plaatsvinden tussen dood en leven.

Dan gedenken we onze nieuw geborenen en onze overleden dierbaren in het Licht van de Eeuwige

Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op
Je bent ver weg, en toch dichtbij.
Het licht dat jouw omgeeft, is ook in mij wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.

terug