Kindernevendenst 2017 Kindernevendenst 2017

Voor jonge kinderen kan de preek een lange zit zijn. Daarom is er voor hen een speciale kindernevendienst.
Aan het begin van de Bijbellezingen worden de kinderen naar voren geroepen en zoeken een plaatsje op de bankjes voorin de kerkzaal. De predikant vertelt een verhaal voor de kinderen en daarna ontsteekt één kind een lichtje aan de paaskaars.
De kinderen vertrekken daarna naar een zaal beneden in de kerk. Hier praten, zingen en knutselen ze naar aanleiding van een bijbelverhaal. Onder de collecte  komen de kinderen weer terug, soms met hun werkstukjes onder de arm.

Voor wie is de kindernevendienst?
De kindernevendienst is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De allerkleinsten kunnen terecht bij de oppasdienst.

Hoe wordt de dienst ingevuld?
Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding regelmatig met de predikant. Veel inspiratie komt uit de bladen 'Kind op Zondag' en 'Bonnefooi'. In de aanloop naar Pasen en Kerst worden meestal speciale projecten bedacht.

Wordt er gecollecteerd?
Ja, tijdens de kindernevendienst wordt gecollecteerd. Elk jaar wordt er in September een nieuw doel gekozen. Dit doel sluit aan bij het jaarthema en heeft betrekking op kinderen in dezelfde leeftijd  als de kinderen in de kindernevendienst.  Geef uw kinderen dus gerust collectegeld mee.

Wie kan me meer vertellen?
Na de dienst zijn wij altijd nog wel even bezig om alles op te ruimen. U mag altijd even langs komen voor vragen of  gewoon om te weten hoe het met uw kind ging tijdens de kindernevendienst.
U kunt ook bellen naar Mieke Ouwehand. Tel: 0181-644862
terug