Pinksteren 2019

Bekijk alle foto's
 
40 dagentijd en Pasen 2019

Deze 40dgn tijd zullen er steeds 8 flessen als basis in de schikkingen staan.
Nadat God de aarde in 6 dagen schiep en op de 7de dag rustte begon op de achtste dag een nieuwe week. Het getal 8 staat symbool voor. “Een nieuw begin” en is het overkoepelende thema de veertigdagentijd van dit jaar.
klik voor de teksten op Activiteiten - 40 Dagentijd

 

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst 2018

Bekijk alle foto's
 
25 nov. 2018 Laatste zondag Kerkelijk Jaar

Bekijk alle foto's
 
20 mei 2018 Pinksteren

voor de tekst: klik hier

Bekijk alle foto's
 
Schikkingen bij een uitvaart

Bekijk alle foto's
 
Pasen en 40-dagentijd 2018

zie voor de teksten hier

Bekijk alle foto's
 
10-09-2017 fietsen - startzondag

Op startzondag 10 september 2017 hadden de kindernevendiensten uit de wijkgemeente, de Kern, de Dorsvloer en de Ontmoetingskerk een fietstocht 
voor de kinderen georganiseerd.
Voor de volwassenen was er een grote route uitgezet. De kinderen hadden een verkorte route met  activiteiten.
Het thema van deze startzondag was kerkproeverij.
Opzet van deze ‘Kerkproeverij’ was dat kerkleden bekenden uit eigen kring (vrienden, familie, collega’s, buren) die weinig vertrouwd zijn met de kerk, uit te nodigen om samen een keer een kerkdienst te bezoeken, om het geloof te proeven. Ook de kinderen hadden vriendjes en vriendinnetjes meegenomen en ook veel van hun ouders deden mee aan de fietstocht.
We begonnen bij het voetbalveldje aan de Schrijnwerker om daar te starten met alle kinderen die zich daar verzameld hadden. We deden een spel tot iedereen er was en gingen toen verder in een grote fietsende colonne  naar Hekelingen. Daar was onze tweede stop voor een proeverijtje, en mochten de kinderen geblinddoekt raden wat er zoal van etenswaren te proeven was op hun bordjes. Er werd geproefd, gespeeld en uitgerust totdat het weer tijd was om verder te gaan.
Onze laatste stop was bij de Kern om daar gezamelijk te lunchen met de mensen die de grote fietstocht hadden gefietst.
Het is een hele gezellige dag geworden waarin het zonnetje zich regelmatig liet zien en de kinderen, ouders en leiding genoten van elkaars gezelschap.

Bekijk alle foto's
 
25- 06- 2017 Overstapdienst

 Jeugdkoor Op Weg uit Hardinxveld-Giessendam

Bekijk alle foto's
 
40 dagentijd en Pasen

26-03-2017

Bekijk alle foto's
 
2016 - Advent en Kerst

Voor de begeleidende teksten:
1e advent  27 november 2016
2e advent 4 december 2016
3e advent 11 december 2016
1e Kerst 25 december 2016

Bekijk alle foto's
 
20-11-2016 Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar

Bekijk alle foto's
 
03-09-2016 - Kayakken kampeerweekend

De Kayak-groep!!

Bekijk alle foto's
 
2-5 september 2016 Kampeerweekend Hellevoetsluis

Bekijk alle foto's
 
15 mei 2016 - Pinksteren

Bekijk alle foto's
 
Aktie voedselbank 2016

Bekijk alle foto's
 
Veertigdagentijd en Pasen symbolisch schikken 2016

                  
14-02-16 tekst       21-02-16 tekst         28-02-16 tekst

                

 06-03-16 uitleg      13-03-16 uitleg        20-03-16 uitleg

  
    Witte Donderdag

    Goede Vrijdag
 
    Stille Zaterdag 
              
  Pasen 27-03-2016 - uitleg 

Bekijk alle foto's
 
07-02-2016 Anders=Anders Zangdienst

Bekijk alle foto's
 
22-11-2015 Laatste zondag

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015 (22-11-2015)


 
Zoals al jaren gebruikelijk is gaan we vandaag aan een serie symbolische schikkingen beginnen die afgerond zal worden op 1ste kerstdag.
 
We noemen namen vandaag. De naam van het kind dat geboren en gedoopt werd binnen onze wijkgemeente. Voor de pasgeborenen is het thema: de hemel raakt de aarde.
 
Want, wat zijn de ouders blij met de geboorte van een kind. Een wonder, een stukje hemel op aarde.
In het doopvont staan twee vaasjes. Een voor het kind dat geboren is en gedoopt werd in deze kerk. Het andere symboliseert alle andere kinderen die het afgelopen jaar geboren zijn, dichtbij of ver weg. Bloemen verschillend van kleur,
 omdat ieder mens uniek is.
 
Aan de andere kant de schikking voor de mensen die ons zijn voorgegaan. Voor hen draaien we het thema om: de aarde raakt de hemel. Ook hun namen worden straks genoemd. Er is een krans gemaakt, die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg staan vaasjes met bloemen, allemaal verschillend van kleur, ze verbeelden unieke mensenlevens. Oplopend in hoogte, op weg van de aarde naar de hemel. Hedera verbindt het leven en de dood, aarde en hemel, vanuit het doopvont naar het hoogste deel van de schikking aan de andere kant. Hedera, het teken van Gods trouw, altijd groen alle jaargetijden door, zich hechtend aan alles waaraan het zich hechten kan. Via de spiegel waarop straks de lichtjes worden aangestoken zal deze verbinding nog duidelijker worden en gedenken we jong en oud, pas geboren en
overleden in het Licht van de Eeuwige.
 
Voor ons allen geldt van het begin tot aan het einde van ons leven:
Wie draagt ons en hoedt ons, omarmt ons.
Wie anders dan Jij, Geest van God.
 
                                                                         klik ook op: Bekijk alle foto's 

Bekijk alle foto's
 
01-11-'15 doopdienst Julian

Uitleg bij de symbolische bloemschikking ter gelegenheid van de doop van Julian Matthew Bastiaan Zuidam op 1 november 2015
  
De roosjes symboliseren de dopeling en het gezin waarin hij mag opgroeien.
De blauwe druifjes staan symbool voor oma’s, opa’s, tantes, en ooms.
De bloempjes van de euforbia’s staan de voor gemeente van de Ontmoetingskerk, waarbinnen hij gedoopt mag worden.
De grote bladeren betekenen de vele handen die hem zullen leiden en begeleiden op zijn levenspad.
De klimop staat voor trouw en onsterfelijkheid, is altijd groen en klimt naar het licht en hecht zich. En het illustreert daarom ook de verbondenheid met God.
Het vele wit staat voor reinheid, de kleur van sneeuw, die ongereptheid en zuiverheid oproept.
Alles geschikt in een rondom een hart dat symbool staat voor liefde.

Bekijk alle foto's
 
Startzaterdag voor de KND en tieners 19-09-2015

Startweekend KND 19 september 
 
Afgelopen zaterdag 19 september was het startweekend van de kinderen van de kindernevendienst. Bijna alle kinderen hadden een vriendje of vriendinnetje meegenomen en samen met een paar kinderen van wijkgemeente De Kern en De Dorsvloer hebben we een hele leuke middag gehad! Nadat we groepjes hadden gemaakt, kreeg ieder groepje een telefoon of tablet. Met behulp van de telefoon of tablet gingen we op pad. Het was een hele leuke speurtocht en onderweg kregen we ook opdrachten. Na een welverdiende pauze in de speeltuin ging iedereen weer verder en gelukkig hadden we allemaal de Ontmoetingskerk weer terug gevonden. Daar gingen we met elkaar fruitspiesjes maken voor het toetje. Van al dat harde werken krijg je natuurlijk wel honger, dus na het maken van de fruitspiesjes gingen we lekker patat eten met elkaar. En met als toetje dus onze heerlijke zelfgemaakte fruitspiesjes was onze hele leuke middag compleet! :) 

Bekijk alle foto's
 
Anders = Anders 24-08-2015

Bekijk alle foto's
 
Zomaar een KND op zondagochtend 14 juni '15

 

Bekijk alle foto's
 
Jongerendienst 31-05-2015

Foto's van de U2 Jongerendienst 31-05-2015

Bekijk alle foto's
 
Veertigdagentijd en Pasen symbolisch schikken

Bekijk alle foto's
 
Anders = Anders 25-01-2015

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2014

Eerste Kerstdag 2014 Ontmoetingskerk Spijkenisse
 
De gelijkzijdige driehoek vormde de basis voor de schikking van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en voor de schikkingen van de zondagen in de adventstijd. Vandaag gebruiken we deze driehoek voor de laatste keer.
 
De drie zijden van de driehoek staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen uit de Bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
 
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin…..Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
 
zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
 
licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn Liefde leven
 
goede God
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren
 

Bekijk alle foto's
 
Laatste zondag Kerkelijk jaar 2014

Bekijk alle foto's
 
05-10-14 Jongerendienst

Bekijk alle foto's
 
Dienst mét en vóór jongeren

Bekijk alle foto's
 
Sirkelslag 07-02-2014

Bekijk alle foto's
 
Schikking van afscheid en welkom 09-02-2014

Bekijk alle foto's
 
A=A van 26-01-2014 Wat is uw/jouw bestemming (destino)

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 05-01-2014 Jodi van Berkel

Bekijk alle foto's
 
Laatste zondag Kerkelijk Jaar 2013

Zondag 24 november 2013

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 10 november 2013

Doopdienst van Mathijs Abraham Kortland

Bekijk alle foto's
 
A=A dienst 03-11-2013 - Dank u voor muziek!

Bekijk alle foto's
 
Startweekend met de jeugd 07-09-2013

Bekijk alle foto's
 
Startmarkt zaterdag 7 sept. 2013

‘Startmarkt’
Op zaterdag 7 en zondag 8  september was het startweekend in de Ontmoetingskerk.

De creagroep is druk bezig geweest met het maken van kaarten, handwerkjes, jam,
kleine cadeautjes, bloemstukjes en er zijn zelfs koekjes gebakken.
Ook werden er al kerstkaarten verkocht.

De dames van de groep doen dit geheel belangeloos en de opbrengst is voor de wijkkas.

In totaal is er voor € 252,85 verkocht!

Iedereen die heeft meegeholpen aan dit succes:
Hartelijk dank
!

en de volgende markt is de Kerstmarkt op 7 december!!
 

Bekijk alle foto's
 
Symbolisch bloemschikken

                                            

Schikking bij de intrede van ds.Lennart van Berkel op 16 juni 2013

De schikking is uitgevoerd in de kleuren rood en groen.

Rood is de kleur van de liefde en van de Heilige Geest en staat ook voor Geestdrift.
De drie rode rozen staan voor de Drie eenheid van God. Zij vormen een driehoek en deze verbeeld de verbinding tussen God, de voorganger en de gemeente.
Groen is de kleur van de hoop en verwijst naar de toekomst die we samen hoopvol tegemoet gaan.
De grote bladen van de vingerplant symboliseren het zich gedragen weten door God. .
De 7 anthuriumbloemen, naar boven gericht, vangen als het ware het vuur op en laten de vrucht daarvan zien.  7 is het getal van volheid.

Achter de schikking staat de bet. Als symbool voor onze OK gemeente.
De bet is de 2e letter van het hebreeuwse alfabet en moet van rechts naar links  worden gelezen.
Als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis..
De bet verteld, je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug . Je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het geeft een open zicht op de wereld om ons heen.
De toekomst is open.
De krans  als een cirkel  is de kring van de gemeente.
De krans is bekleed met klimop- dit hecht zich gemakkelijk Het  betekent de trouw van God en aan elkaar  Zo is Ds van Berkel aan onze gemeente verbonden en hopen we snel naar elkaar toe te groeien

De  granaatappels zijn vanwege de 365 zaden symbool van vruchtbaarheid. Dat het werk van ds van Berkel vrucht mag dragen.
De open bijbel verwijst naar de dienaar van het Woord, maar ook naar het Woord van God dat ons steeds moet samenbinden.

Het groen doet ons bezingen
De hoop die in ons leeft,
Dat God aan alle dingen een nieuwe toekomst geeft.
Het rood doet mensen spreken
God schenkt aan ons zijn Geest
Een vuur, een tong , een teken,
De kleur van dit intrede feest

Bekijk alle foto's
 
Kindernevendienst

Pinksteren 2013                                                  'Overstappen'

 

Bekijk alle foto's
 
A=A

Bekijk alle foto's
 
Ontmoetingsmiddagen

Bootreis 23 april 2013!

Bekijk alle foto's
 
SOVA

Foto's van:
- Oudjaarsdiner 2013
- Startweekend 2013: Wereldhavendagen
 

Bekijk alle foto's
 
Tieners

Bekijk alle foto's