Geloven Beleven 2018/2019 Geloven Beleven 2018/2019
Gespreksavonden “Geloven beleven”

Niet iedereen is vertrouwd met de term “Geloven Beleven”, dus in het kort even een uitleg.
De tijd dat iedereen hetzelfde geloofde en daar zekerheid aan ontleende is voorbij. Niet voorbij is het zoeken naar houvast, naar antwoord op levensvragen, naar zingeving. De gespreksgroepen “geloven beleven” zijn daarbij voor velen een hulpmiddel. Het geheim schuilt in het pratend, maar vooral ook luisterend naar elkaar, proberen ervaringen op het spoor te komen, die raken aan de kern van (niet) geloven en daarmee aan de kern van ons bestaan. Aanleiding daarvoor is soms een verhaal, een vraag, een foto, een symbool, een Bijbelgedeelte….. Het is de bedoeling drie avonden met elkaar in gesprek te komen over een thema: ................

we hopen binnenkort Geloven Beleven te gaan organiseren. U hoort van ons.

 
terug