Bazar 2018 Bazar 2018

Bazar 2019

De inzamelingen van de bazar zijn op de vrijdagavond van 19.00 uur t/m 20.00uur.

Deze data's staan ook op de raambiljetten, welke hangen bij elke trapopgang naar de kerkzaal.

Verder worden de data's vermeld in de stukje van de bazar in het kerkblad.

terug