Algemene gegevens Algemene gegevens

Nieuwe bankrekeningnummers!

De bankrekeningnummers van onze kerk zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf 1 november is SKG gebruik gaan maken van systemen van de Rabobank (RABO). We moeten dus overschakelen naar andere bankrekeningnummers. Als u nu nog een bijdrage overmaakt op een oud rekeningnummer b.v. via internet bankieren, zult u hierover een opmerking op uw afschrift vinden.

Aanpassingen in verband met nieuwe bankrekeningnummers

Als u gewend bent om AKB/VVB zelf over te maken, wilt u dan het rekeningnummer aanpassen in: 
NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.

Als u voor de AKB/VVB een periodieke overschrijving bij uw bank heeft ingesteld, wilt u dan contact opnemen met uw bank om het rekeningnummer aan te passen in:
NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.

Als er een automatische incasso loopt bij de kerk hoeft u niets te doen. Dan wordt het automatisch aangepast.

De acceptgiro’s die u nog in uw bezit heeft, kunt u niet meer gebruiken. Let op: Dit geldt voor alle acceptgiro’s met FVLB in het IBAN: acceptgiro’s van de Solidariteitsactie, van Actie Kerkbalans/VVB en van het Kerkblad Samen. U kunt nog wel zelf een bedrag overmaken naar een van de bovenstaande bankrekeningnummers.

De nieuwe bankrekeningnummers

Voor AKB/VVB:
NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse

Voor de Solidariteitsactie:
NL66 RABO 0373 7293 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Solidariteitskas

Voor de Diaconie:
NL43 RABO 0373 7391 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse

Voor de Diaconie inz. ZWO:
NL21 RABO 0373 7391 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse inz. ZWO

Voor het betalen van collectebonnen:
NL54 RABO 0373 7294 13 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Telcommissie PGS

Voor het kerkblad:
NL76 RABO 0373 7294 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Kerkblad Samen

Voor overige bijdragen (giften, facturen, etc.):
NL82 INGB 0000 5072 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij het kerkelijk bureau terecht via e-mail of op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0181-612800

 

terug