Beschikbaarheid Marcel Zijlstra Beschikbaarheid Marcel Zijlstra
Welkom ds Marcel Zijlstra
INTERIM-PREDIKANT Marcel Zijlstra
 Uw wijkkerkenraden – straks wijkkerkenraad – hebben met het oog op de nieuw te vormen wijkgemeente ‘De Verbinding’ besloten een interimpredikant in de arm te nemen. Met ingang van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 zal ik in uw/jullie midden. Tot 1 september gemiddeld 8 uur per week en vanaf 1 september gemiddeld 16 uur per week. Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 19 jaar predikant, heb meerdere gemeentes gediend en ben nu een kleine 5 jaar interimpredikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Een hele mooie en zinvolle taak die ik met liefde en plezier uitvoer. Ik ben 46 jaar en getrouwd met Gerda. We hebben drie kinderen: Daniël, David en Ruben. De oudste gaat inmiddels naar de middelbare school. Wij wonen in het – ook – van dorp tot stad uitgegroeide Ede waar we ook kerkelijk betrokken zijn.

Wat is en doet een interim-predikant? 
Een interimpredikant is een predikant in landelijke dienst die tijdelijk aan een gemeente wordt verbonden. Meestal gaat het om een gemeente die een meer complex veranderingsproces doormaakt. Mijn verbintenis is maximaal 2 jaar. In deze periode ben ik echt bij de gemeente betrokken. Ik ben geen zakelijke manager maar een predikant met hart voor heel de gemeente. Een interimpredikant kan alle predikantstaken uitvoeren: voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & toerusting en beleid & bestuur. Afhankelijk van de opdracht verricht ik enkele van deze taken. Een interimpredikant is adviseur van de kerkenraad. Ik heb geen stemrecht. Ook kan een interimpredikant niet beroepen worden door de gemeente waar zij/hij werkt. Een interim-predikant stelt zichzelf in dienst van een gemeente. Hij begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de gemeente daarin zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en weloverwogen keuzes maken. Een interimpredikant werkt samen met alle betrokkenen, wil oog en oor hebben voor ieders belangen, zorgen en verwachtingen, maar blijft onafhankelijk.

Ervaring  
Inmiddels heb ik al meer dan tien opdrachten afgerond in gemeenten uit de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik heb fusieprocessen op plaatselijk en bovenplaatselijk niveau begeleid. Ook heb ik ervaring met het begeleiden van gebouwenkeuzes. Het ondersteunen van de opbouw en het meer één laten worden van pas gefuseerde (wijk)gemeenten heb ik vaker gedaan.  

Opdracht ten bate van De Verbinding 
De opdracht waar ik samen met de wijkkerkenraad en u/jullie aan ga werken:
1 – Het verkennen, analyseren en delen van de beginsituatie en het profiel van de nieuwe wijkgemeente. Dit delen hoop ik tijdens een gemeenteavond in september te doen;
2 – Met de gemeente profielschets nieuwe predikant(en) maken;
3 – Het begeleiden van de (kleine) kerkenraad (theologisch / beleidsmatig);
4 – Het opbouwen van de nieuwe wijkgemeente door middel van verschillende verbindende activiteiten:
  • Met kerkenraad en gemeente helder krijgen wat de gemeente op korte en middellange termijn nodig heeft;
  • Met kerkenraad en gemeente de missie en visie concreet maken en in smart doelstellingen vertalen;
  • Het bevorderen onderlinge geloofsgesprek binnen kerkenraad en gemeente;
  • Waar nodig begeleiden en toerusten taakgroepen;
  • Met kerkenraad en gemeente zoeken naar manieren om verschillende vormen van spiritualiteit een plaats te geven;

5 – Voorgaan in kerkdiensten (Zo 1x per 6 weken).
Bovenstaande punten staan in een bepaalde volgorde, maar zodra ik er ben werk ik zoveel mogelijk met u/jullie aan het geheel van deze opdracht. 

Samen met de gemeente in een open proces 
Ik werk graag in een open proces: geen geheimen – al heb ik net als iedere ambtsdrager wel ambtsgeheim. Ik zal dan ook regelmatig communiceren waar ik mee bezig ben. En als u of jij daar iets van wilt weten, benader mij gerust. Ook als ik met bepaalde groepen in een gemeente werk (bijvoorbeeld een adviescommissie of een werkgroep) delen we informatie zodra dat kan. Uw/jullie betrokkenheid bij zoveel mogelijk zaken streef ik na en stel ik op prijs. Samen maken we deze periode van samenwerken tot een succes.

Bereikbaarheid en spreekuur 
Van 1 mei tot 1 september hoop ik op de woensdagen in Spijkenisse te werken. Ik heb aan de kerkenraad een lijst van mensen en groepen gevraagd waar ik contact mee kan leggen om een goed beeld van de gemeente te krijgen. Het kan dus zijn dat ik u/jou bel om een afspraak te maken voor een ontmoeting of het bijwonen van een activiteit. U/jij kunt ook zelf contact met mij opnemen (Mobiel: 06-365 33 786 / E-mail: ). Op de woensdagen hou ik van 18.30-19.00 uur spreekuur in één van de drie kerkgebouwen. Ook dan kunt u kort iets met mij delen of een afspraak voor een uitgebreidere ontmoeting maken. Zie het kerkblad voor de juiste locatie. 

Ik zie ernaar uit om de komende tijd met de nieuwe wijkgemeente op te trekken en hoop dat we elkaar snel ontmoeten en beter leren kennen. 

terug