Advent en Kerst 2018 Advent en Kerst 2018
Symbolische schikkingen Advent 2018
Uitleg bij de eerste schikking op zondag 2 december 2018
De schikkingen voor advent sluiten aan bij het thema ‘Geef licht’. Er is gekozen voor de volgende uitgangspunten:

Vanuit het donker naar het licht
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.

De aarde
De projecten van de adventscampagne proberen te bewerkstelligen dat anderen, waar ook ter wereld, uit de duisternis komen naar het licht. We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van onze symbolische schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de komende vier zondagen.

Het licht
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan worden gezien als zwart waar een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaart gebruikt. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
2018-12-09 Tweede Adventszondag.
Het thema van deze Adventstijd is , Geef Licht.
De kubus , die de aarde voorstelt, was vorige week nog helemaal donker.
De vier elementen, water, vuur, aarde en lucht , spelen een rol in de lezingen voor de vier advents zondagen.
Vandaag gaat het in beide lezingen over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken . Die dag is er een zuivering, vuur dat zuivert, loog dat wol schoonmaakt waardoor het mooi zuiver wordt. Wie zich toewijdt aan de dienst in de tempel, de dienst aan God, die zal als mens met zuivere bedoelingen kunnen leven.
Lucas kondig Johannes aan. Geluk vinden en heel zijn.
Deze Johannes is de bode van God, die ook een radicale omkeer aankondigt.
Bergen zullen vlak gemaakt worden en kromme wegen recht.
Dat hebben we verbeeld in de kronkelige hazelaar takken en de rechte kornoelje takken.
En wie zich laat dopen door Johannes kan zich instellen op een nieuw begin.

Dingen gaan anders dan in de tijd dat de verhoudingen tussen mensen nog oud waren en de zonde mensen afhield van het bereiken van hun bestemming. Die bestemming is: gelukkige mensen zijn, elkaar goed behandelen en de meest kwetsbare mensen-kinderen- bescherming bieden.
Hier banen mensen zich een weg terug, naar hun oorspronkelijke bestemming, namelijk geluk vinden en heel zijn er is nu iets meer licht gekomen op de aarde als vorige week. Er is wit en groen in gekomen door de bessen en graspluimen .
We zijn een klein stukje verder op weg naar het licht..
------------------------------------------------------------------------------------
3e Advent
------------------------------------------------------------------------------------
2018-12-23 4e Adventszondag.
De kubus die de aarde voorstelt is iedere week een stukje lichter geworden.
Vanuit het donker naar het Licht.
Elisabeth en Maria verwachten beiden een kind en beide kinderen zijn een wonder.
Zij zijn voorbestemd voor een bijzonder leven.
Johannes als boodschapper en Jezus als gezalfde.
De profeet Micha roept het volk op Gods belofte van heil voor het volk te willen geloven.
De dreiging vanuit Assyrië was tastbaar, Jeruzalem en Juda waren bezet.
De vanzelfsprekendheid waarmee het geloofde in een God die partij voor hen koos, is niet meer aanwezig .
Keuzes maken.
Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet voor het goede leven, kiezen voor armen, kwetsbaren en kinderen.
Micha voorziet iemand die voor het volk op zal komen en hen zal beschermen als een herder.
Iemand die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven.
Als teken daarvan de staf voor de schikking.
Lucas laat deze droom met het verhaal van Maria en Elisabeth uitkomen.
De witte bloemen laten zien; dat het steeds lichter wordt.
De bollen boven op de schikking gaan uitlopen maar zijn nog niet in bloei .
Vol van verwachting zien wij onverwacht hoopvol Licht..
 
terug