Advent en Kerst 2017 Advent en Kerst 2017
2017- 3 dec.    Eerste Adventzondag.   

Op deze eerste zondag van Advent zien we uit naar het Licht dat gaat komen in deze donkere dagen. Het nieuwe begin dat komt. Het is goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.
We zien dat verbeeld in de dode takken waar het nieuwe groen aan gaat komen, dat houdt een belofte in van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd. De Bijbel die deze adventsweken centraal staat als boek vol van Verwachting.
De kroon verwijst naar de komst van de Koning. In de schikking calla’s . Zij staan symbool voor onze oren , die de stem in de woestijn horen roepen. Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van ons mensen. Vol verwachting.
In donkere dagen kijken we uit naar het licht, nieuw begin van leven De zwarte nacht breekt in goud en purperpaars. Koninklijke kleuren. Ze voeden het verlangen naar de ware koning, Mens onder de mensen, die je ziel verbindt met de Eeuwige en je laat herleven.

2017- 10 dec.    Tweede Adventzondag.  

In deze adventsweken zien we uit naar de komst van Jezus op aarde.
Deze symbolische schikking is gebaseerd op de lezingen uit Jesaja en Lucas. De eeuwenoude Statenbijbel staat hier als een symbool waarin dit alles is beschreven.
Jesaja zag in een visioen alle volken van de aarde optrekken naar de tempel op  de berg van de Heer. Een mengeling van gekleurde bloemen staan symbool voor de stoet van mensen uit alle windstreken, die op weg zijn.
Er moet veel overwonnen worden. Wapentuig dat omgesmeed moet worden tot ploegscharen, kernbommen ontmanteld, beter omgaan met onze aarde en elkaar respecteren.
Veel zal er gebeuren en veel moet er nog gebeuren voor de berg beklommen is.
 Daar staat een stuk van witte tulpen als symbool van gebed en leven. Daarboven een wolk van gipskruid, symboliserend de wederkomst van Jezus, waar Hij in het Lucas evangelie over spreekt.

Vol verwachting mogen we naar Hem uitzien. De angst zal verdwijnen, bomen zullen bloeien in de winter.i

 

Kerstmis 2017.
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind.
Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld.

Daarmee is het niet klaar, het is een begin.
Zijn Liefde blijft ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan en om getuige van het Licht te zijn en te vertellen van dat Licht voor alle mensen.
Dat Licht is vandaag verbeeld in de kleur wit. Een wit kleed en witte bloemen. Ernaast de Bijbel een boek vol van verwachting.
Naast de oude stam een schikking vol met witte bloemen. De witte lelies, die staan voor zuiverheid, onschuld en genade
De witte bloemen verbindt de oorsprong, de wortelstam, met de toekomst van het Licht en het. boek vol verwachting. De oude Bijbel.

Het groen in de schikking en de hedera ervoor, staan voor Gods trouw.
Grenzeloos Licht, uit de hemel op aarde. Woord van zo hoge, kwetsbaar in een kind. Breek ons open, doorbreek onze begrenzing, Maak ons toegankelijk voor uw Licht
Laat ons hart een stal zijn, laat uw Licht ons bezielen. 
terug