Advent 2013 Advent 2013

Tamar

Rachab


Op deze tweede adventszondag staat Rachab centraal.
De stam staat voor de stamboom van Jezus waartoe ook Rachab behoorde. De stam verwijst ook naar de mensen die ons zijn voorgegaan, de traditie waarin wij staan
en de toekomst waar we naar op weg zijn.

De kleur van de schikking is rood. Rood is o.a. de kleur van liefde maar ook van moed.
Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie.
Haar daad en geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het volk van God. Als teken hiervan zijn er druiven op de voorgrond neergelegd.

Rachab,
haar geloof
haar lef,
haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk,
voor haar naasten

Eeuwige God,
verbindt ons
door die rode draad
van de liefde.

Ruth

  
De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven.
Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar levensvreugde teruggevonden wordt.

De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillenden strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.

Ruth, onbeschroomd kiest ze voor Boaz.
Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth- losser wordt hij uit de nood.

Eeuwige God waar trouw blijven aan U en aan elkaar, samen het brood delen, bloeit het geluk op.

Batseba

 
Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba.
Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden.Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen.
Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba.

We zien die zwarte plekken op de schors die hieronder de stam ligt.
Een plek die blijft.
Toch hebben verdriet en de pijn niet het laatste woord.
Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de witte roos van de liefde en de vrede.

Batseba,
Pijn en verdriet
Blakeren haar leven
zwart

De geboorte
Van het kind van de vrede
Doet haar opbloeien
Als een roos

Eeuwige God,
Leven kan zo'n pijn doen.
Wees aanwezig
Open uw toekomst

Maria

 

terug