40-dagentijd 2018 40-dagentijd 2018
1e zondag 40-Dagentijd            
Aan het begin van deze 40-dagentijd lezen we in Marcus 1 dat Jezus,
nadat Hij door Johannes is gedoopt in de Jordaan, direct daarna
door de Geest de woestijn in werd gedreven.
 
Een woestijn, zand, stenen, weinig begroeiing, geen water. Onder
deze moeilijke omstandigheden werd Jezus 40 dagen lang door
de satan op de proef gesteld. Hij kon zich staande houden door
de onvoorwaardelijke liefde van zijn Vader, die engelen zond om
Hem bij te staan.
 
Het symbool hiervan zijn de zorgende handen en in het midden
de roos van Jericho, die dor en droog kan zijn, onaanzienlijk
maar openbloeit door een liefdevolle verzorging.
 
We krijgen elkander lief
als de bladeren van een boom
de aderen van een stroom
de letters van een brief.
 
Wij heten dezelfde naam
wij nemen dezelfde loop
langs groene oevers van hoop
wij hebben dezelfde stam.
De Vader heeft ons geplant
en de Zoon plant ons voort
de Heilige Geest legt het woord
van God in onze hand.

Het thema van deze 5e zondag van de 40-dagentijd is:
Ik heb alles voor je over.

 
Jezus spreekt over het wonder van de graankorrel.
Hier ligt een bosje graan, dor…..maar als het zaad in de donkere aarde valt zal het ontkiemen
en vrucht dragen.
Het geheim over hoe het leven verliezen leven winnen wordt.
 
Zo is het ook met de bloembollen. Uit zo’n donkere bol gaat een prachtige bloem bloeien.
 
Langs de stam ziet u narcissen. Deze staan symbool voor de stem van God, die vertelt van zijn trouw.
 
De stam heeft een vorm van twee uitgestoken armen. De armen reiken als het ware naar de hemel om zo
drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemelklinkt. De armen reiken
naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.
 
De klimop slingert zich langs de stam omhoog als geheim van eeuwig leven
 
De altijd groen blijvende klimop en de narcissen vertellen ons van Gods altijd blijvende trouw.
  
God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
Van trouw
over dagreizen heen
in het verborgene
voltrekt zich een wonder
van nieuw leven
onverwachts anders.

2018-03-25. 6e zondag voor Pasen.

Het thema van deze zondag is : ik kom maar je toe.


Deze zondag is een zondag met twee gezichten. Er is de jubel en feest van de intocht en met het binnengaan van Jerusalem is er de aankondiging van het lijden. Jassen en groene takken worden voor Jezus op de weg gelegd.

Mensen juichen voor de verwachtte Koning.
De kroon als teken daarvan.
Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen. De palmbladeren op de ene kant van de stam en aan de andere kant de ranken van de passiebloem met daartussen een rode anjer, die symbool staat voor passie.

God,
Juichende stemmen
vol verwachting
en hoop op bevrijding
een machtige koning

Jezus
de mensenzoon
hij zwijgt
in zijn zwijgen zien we nederigheid,
liefde tot het eind
Uw zachte stem God
Sterker dan alles.
terug