40-dagentijd 10 maart 2019 40-dagentijd 10 maart 2019
Deze 40dgn tijd zullen er steeds 8 flessen als basis in de schikkingen staan.
Nadat God de aarde in 6 dagen schiep en op de 7de dag rustte begon op de achtste dag een nieuwe week. Het getal 8 staat symbool voor. “Een nieuw begin” en is het overkoepelende thema de veertigdagentijd van dit jaar.

Als er in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar wordt gesproken, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis van Israël, 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land, of de 40 dgn dat Jezus in de woestijn was en daar op de proef werd gesteld. De flessen zijn bekleed met riet en gevuld met water.
De symboliek is: Riet is buigzaam en wiegt mee in de wind, water is nodig voor nieuw leven.

De Veertigdagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en een periode van meebewegen op het getij van het liturgische jaar. Het Exodus verhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar een nieuw begin. Het lijkt wel een beetje op ons proces van samengaan met de Kern en de Dorsvloer. Een beetje met elkaar meebewegen. Zoeken naar een onbekende weg om zo een nieuw begin te maken. Die zoektocht heeft ook te maken met solidariteit. Solidariteit laat zich deze veertigdagentijd  zien in het project van de diaconieën. De komende weken zamelen we op verschillende manieren geld in om ervoor te zorgen dat kinderen in India een kans krijgen op; een nieuw begin.

De flessen zullen elke zondag in een andere vorm worden geplaatst. Vandaag staan ze in een cirkel en symboliseren zo de aarde. De  solidariteit van God met de wereld, maar ook de solidariteit van mensen onderling wordt gesymboliseerd door de hedera om de flessen heen. Tijdens de verzoeking in de woestijn is Jezus solidair met de wereld. Het water in de flessen verwijzen naar de doop van Jezus. Jezus laat zich, uit solidariteit met alle mensen die in Zijn tijd werden gedoopt, ook zelf dopen in de Jordaan. Jezus is de nieuwe Adam staat er in Lucas, een nieuw begin.  De bloemen symboliseren het nieuwe leven. De spaardoosjes staan symbool voor een nieuw begin voor kinderen in India.
terug