20-11-2016 Laatste zondag v/h kerkelijk jaar 20-11-2016 Laatste zondag v/h kerkelijk jaar

Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat je hebt verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend
om vasthoudendheid, om angsten in het donker,
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend
om heel je reisverhalen met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam " Ik zal er zijn".
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend.

Gonny Luijpers.

terug