16-03-2014 Schreeuw om stilte 16-03-2014 Schreeuw om stilte

Schreeuwende stilte 

Nadat Jezus de stad is binnen gereden gaat hij naar de tempel
Wat een huis van gebed en stilte moet zijn is gaande weg verworden tot een marktplaats van handel.
Dit is niet tot meerdere glorie van God maar van de mens.
Bij het zien van de schending verandert de stille man op een ezel in een man die schreeuwt van verontwaardiging.
In zijn boosheid gooit hij de tafels en stoelen van de geldwisselaars en de duivenverkopers omver.
Daarna verschuift het beeld.
Het wordt stil


Na de intocht van Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel.
De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en de zelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn.
Van uit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet. Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte bloemen. Dit verteld over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.
 
Fel
de verontwaardiging
het Godshuis
verworden tot rovershol
 
de schreeuw om stilte dringt door

trouwe God
dat wij in stilte Uw stem verstaan

terug