06-04-2014 - Ik blijf bij jou 06-04-2014 - Ik blijf bij jou

Met een verwijzing naar de profeet Zacharia geeft Jezus aan dat iedereen hem zal afvallen.
Het gaat zo eenvoudig, grote woorden zeggen, beloftes doen.
Als het erop aankomt is alles anders dan gedacht.
Zomaar kunnen er woorden gezegd, dingen gedaan worden die je nooit van jezelf had gedacht.
Je gaat daarmee als het ware een poort door.
Petrus heeft het hoogste woord waar het zijn trouw aan Jezus betreft.
Maar juist hij zal Jezus tot drie keer toe verloochenen.
Naast de poort zien we drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven.
Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.
 
Bij deze schikking hoort het volgende gedicht:

Zomaar
Is het gezegd
Ik niet,
Nee ik niet
 
Toch
In angst
In benauwdheid
Kan het anders gaan
Dan gedacht
 
Stilte
Daalt
Neer
 
Trouwe God
Dat wij blijven staan
Voor recht en gerechtigheid

terug